Page 6 - Elektra Mühendislik
P. 6

Vizyonumuz                      Zamanında teslim
    Teknolojiyi hatasız, güvenilir, zamanında sunarak,  Vakit nakittir. Müşterilerimizin vaktinin ne kadar
    sürekli gelişime açık olmak.             değerli olduğunun bilinciyle çalışma hayatımızın
                              her alanında verdiğimiz sözleri zamanında
    Müşteri memnuniyeti                 gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.
    Müşterilerilerimizin memnuniyeti en büyük
    gücümüzdür. Müşterilerimizi ihtiyaç ve        Sürekli gelişim
    beklentilerine uygun olarak yönlendirerek en     Teknolojiyi yakından takip etmek, sürekli gelişen
    uygun çözümleri üretmek, hatasız, zamanında ve    ve değişen dünyamızın getirdiği yeniliklere uyum
    güvenilir hizmet vermek firma vizyonumuzu da     sağlamak ve müşterilerimizi bilgilendirerek bilgileri
    şekillendirmektedir.                 paylaşmak ve bilginin gücüyle büyümek ana
                              prensiplerimizdendir.
    Güvenilirlik
    Güvenilir olmak ve bundan ödün vermemek asla     Takım çalışması
    vazgeçmeyeceğimiz prensibimizdir.          Firmamız bünyesinde çalışan, satış ekibi, mühendis
                              kadrosu, tekniker, teknisyen ve montörler
    Kalite                        konusunda deneyimli ve referansları olan
    Kalite standartlarına uygunluk ve bunların      kişilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda özel ihtisas
    sürekli denetlenmesi verimliliğimizin temelidir.   gerektiren konularda da konusunda uzman teknik
    Gerek proje hazırlama tekniğinde gerekse       danışmanlarımız vardır .
    uygulamalarımızda yürürlükteki teknik standartlar,
    yönetmelikler, uluslararası standartlar ve TSE
    standartları yol göstericimizidir. Bu standartların
    yetmediği durumlarda uluslararası standartlara
    uygun malzeme kullanılır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11