Page 4 - Elektra Mühendislik
P. 4

Firmamız                       Our Company


    Firmamız endüstriyel tesisler, yüksek yapılar,    Our company was established in 1994 to design
    yönetim binaları, iş ve alışveriş merkezleri,    the electrical systems of various structures and
    sağlık tesisleri, akıllı binalar, otel ve tatil köyleri,  establishments such as; industrial establishments,
    toplu konutlar, sosyal tesisler, kültür merkezleri,  energy manufacturing, transmission and
    enerji tesisleri, organize sanayi bölgeleri vb.   distribution centers, high buildings, management
    Yapı ve tesislerin elektrik sistemlerinin komple   buildings, business and shopping centers, medical
    projelendirilmesi, ilgili makamlardan onaylatılması,  foundations, smart buildings, holiday villages,
    müşavirlik hizmetlerinin verilmesi ve uygulama    mass housings, social facility buildings, culture
    (taahhüt) işlerinin yapılması konularında faaliyet  centers, organized industrial zones etc., to have
    göstermek amacıyla 1994 yılında kurulmuştur.     the designs certified by the concerned offices,
    Firmamız kuruluşundan bu yana, teknolojinin son   to provide contracting services and fulfill their
    ürün ve hizmetlerini kullanarak, müşterilerine    implementations.
    en yenilikçi ve güvenilir çözümleri sunmayı ilke   Since its first establishment, our company has
    edinmiş, bu anlayışından ödün vermeden sürekli    made it a principle to provide its customers with
    gelişimi hedeflemiştir.               the most innovative and reliable solutions by using
    Firmamız bugüne kadar tamamladığı tüm işlerde    the latest products and services of technology
    en küçük detayına kadar kusursuz projeler      and targeted a continuous development with no
    üretmeyi, taahhüt ettiği tüm uygulama işlerinde   compromise of this principle. Up until now.
    de hatasız ve zamanında teslimi başarmış, müşteri
    memnuniyetini sürekli arkasına alarak, artarak
    büyüyen bir iş potansiyeli ve sürekli güncellenen
    bir referans listesi ile yoluna devam etmektedir
   1   2   3   4   5   6   7   8   9